Home แนวคิดชีวิต บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา บทสวดมนต์พรหมวิหารสี่

บทแผ่เมตตา บทสวดมนต์พรหมวิหารสี่

4 second read
0
0
742

บทแผ่เมตตา ที่เป็นแบบพรหมวิหารสี่มาฝากกัน ซึ่ง พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ซึ่งคนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกันในชื่อเรียกที่ว่า “พรหมวิหารสี่” อันได้แก่ เมตตา , กรุณา , มุฑิตา และ อุเบกขา อาจอธิบายความหมายหลักทั้ง 4 ได้ดังนี้

 • เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
 • กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
 • มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
 • อุเบกขา การรู้จักวางเฉย

ก่อนที่จะเริ่ม บทแผ่เมตตา ควรนั่งสมาธิอย่างน้อย 3 – 5 นาทีตามโอกาส เพื่อให้จิตใจของเราเกิดความอ่อนโยน สะอาด ผ่องแผ้ว อันเกิดมาจากการทำสมาธิ ที่ถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็เป็นจิตที่ว่างจากการความพยาบาทอาฆาต ความอิจฉาริษยา กามราคะ และว่างเว้นจากความเศร้าซึม การนั่งสมาธิจะช่วยเสริมให้จิตมีพลัง เหมาะเป็นอย่างยิ่งก่อนการเริ่มปฏิบัติโดย บทแผ่เมตตา นั้นถูกแบ่งออกเป็น 4 บท ดังนี้

บทเมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงเป็นผู้มีสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทกรุณา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ จงพ้นจากทุกข์เถิด

บทมุทิตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
มา ลัทธะสัมปัตติโต วิมุจจันตุ จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด

บทอุเบกขา

 • สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น
 • กัมมัสสะกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
 • กัมมะทายาทา เป็นผู้รับผลของกรรม
 • กัมมะโยนิ เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด
 • กัมมะพันธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
 • กัมมะปะฏิสะระณา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
 • ยัง กัมมัง กะริสสันติ กระทำกรรมอันใดไว้
 • กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีหรือชั่ว
 • ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

ในการแผ่เมตตาแต่ละครั้งอาจไม่จำเป็นต้องกล่าวเป็นภาษาบาลีเสมอไป การสวดบทแผ่เมตตาเป็นภาษาไทยก็สามารถทำได้ ขอให้เป็นภาษาของความรู้สึกนึกคิด นึกถึงสิ่งๆ นั้นที่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ มีความเมตตาต่อการเกิดของตนเองที่ในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับความทุกข์ ความเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และต้องเผชิญกับความแก่ ความเจ็บ ความตายวนเวียนไปเป็นวัฐจักร หากการแผ่เมตตานั้นถึงแม้จะใช้ถ้อยคำเป็นภาษาบาลี แต่ความรู้สึกนึกคิดในระหว่างการแผ่เมตตานั้นไม่ได้เป็นไปตามภาษาที่กล่าว การแผ่เมตตาก็จะไม่มีประโยชน์อะไร

 

อานิสงส์จากการสวดบทแผ่เมตตา

 • นอนหลับเป็นสุข
 • ตื่นขึ้นก็เป็นสุข
 • ไม่ฝันร้าย
 • เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
 • เป็นที่รักของอมนุษย์(ยักษ์)
 • เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
 • ศัสตราวุธ ไฟป่า ยาพิษ ไม่อาจทำอันตรายได้
 • เมื่อได้ปฏิบัติธรรมสมาธิจะเกิดเร็ว
 • มีหน้าตาผ่องใสเบิกบานเป็นปกติ
 • ไม่หลงตาย
 • เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในพรหมโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม horoscope.sanook.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

Load More Related Articles
Load More By MrAusawinz
Load More In บทสวดมนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล จะมีอะไรดีไปกว่าการเก็บกระเป๋าแล้วสะกิ…