Home Uncategorized โตโยต้า มอเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา อัปเดท 2017

โตโยต้า มอเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา อัปเดท 2017

2 min read
0
0
7,381

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่มีตำแหน่งว่างงานน้อยมาก เพราะแทบจะไม่มีคนอยากจะลาออกจากบริษัทนี้เลย คงไม่ต้องถามว่าสวัสดิการ เป็นยังไง บอกได้แค่ว่า ติด 1 ใน 10 สวิสดิการที่ดีที่สุดของบริษัทในประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 เรื่องเรื่องการสวัสดิการให้แก่พนักงานในกลุ่มธุรกิจยานยนต์อีกด้วยครับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า TOYOTA มียอดขายรถยนต์ติดอันดับ 1 ใน 3 โลกนั่นเลย !!

ลองนึกดูว่าถ้าคุณอยู่ในบริษัทโตโยต้านี้ อยากจะลาออกไหมละ? แต่ยังไงก็พอจะมีตำแหน่งว่างอยู่บ้างหลายอัตรา ณ ตอนนี้ไปดูกันเลยครับ

1. Technician (ช่างเทคนิค) จำนวน 5 อัตรา – ประกาศ 16 มิ.ย. 2560

รายละเอียดงาน  :

 • สนับสนุนงานการผลิต (แผนกเชื่อม / ทำสี / การประกอบ / ควบคุมคุณภาพ / ซ่อมบำรุง)
 • จัดหา / ดูแล / ตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติ
 • งานประสานงาน / ตรวจสอบ / ติดตาม และรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
 • สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงมาตรฐานตามนโยบาย
 • บริษัทฯปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. วิชาอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม)
 • สาขาวิชาไฟ้ฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
 • สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป
 • สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถสื่อสาร / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานสำโรง (สมุทรปราการ) หรือ โรงงานบ้านโพธิ์, โรงงงานเกตเวย์ (ฉะเชิงเทรา)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

2. Human Resource Officer – Employee Career Development  จำนวน 1  อัตรา – ประกาศ 28 มิ.ย. 2560

รายละเอียดงาน  :

 • รับผิดชอบด้านกิจกรรมการทักษะของพนักงาน
 • ดูแลการรับสมัครพนักงานใหม่ / ค้นหาพนักงานแทนที่คนเก่าที่กำลังจะลาออก (succession plan)
 • การบริการจัดการคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้ตลอดไป (Talent management )
 • ดูแลและจัดการระบบขององค์การ (Organization management)
 • ดูแลและจัดการฐานข้อมูลขององค์กร (Database management)

คุณสมบัติ :

 • ชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์, BBA, HRM หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
 • GPA ไม่น้อยกว่า 2.50
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างเข้มงวด
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic  600 คะแนน ขั้นต่ำ)

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • สำนักงานใหญ่ (Head Office) – Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

3. Sport Complex Staff  จำนวน 2  อัตรา – ประกาศ 7 มิ.ย. 2560

รายละเอียดงาน  :

 • วางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมในศูนย์กีฬา
 • ให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายและวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายอย่างเหมาะส
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนใน Sport Complex Staff
 • ออกแบบโปรแกรมลดน้ำหนักหรือลดน้ำหนักเมื่อพนักงานร้องขอ
 • วางแผนดูแลและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย
 • สนับสนุนและประสานงานกับแผนก HR เพื่อทำหน้าและกิจกรรมที่อื่น ๆ

คุณสมบัติ :

 • ชายเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานใน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บุคลิกดี

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. Commercial Vehicle Marketing Officer  จำนวน 2  อัตรา – ประกาศ 5  เมษายน  2560

รายละเอียดงาน  :

 • การพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด
 • งานอื่น ๆ

คุณสมบัติ  :

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาดเศรษฐศาสตร์หรือการสื่อสาร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
 • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีทักษะในการนำเสนอและทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี, คะแนน TOEIC 550 (ต่ำสุด)
 • ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
 • สถานที่ทำงานที่สำนักงาน โตโยต้ากรุงเทพ (อาคารซีอาร์ซีออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ)

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • โตโยต้ากรุงเทพ (อาคาร All seasons Place , ถนนวิทยุ)

5. Civil Engineer จำนวน 1 อัตรา – ประกาศ 8  พ.ค.  2560

รายละเอียดงาน  :

 • มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงใหม่
 • จัดกระบวนการจัดซื้อให้เป็นไปตามกฎการจัดซื้อของบริษัท

คุณสมบัติ  :

 • ชายเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Toeic score 550)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (M.S.Office, Auto CAD)
 • ทักษะการขับขี่ที่มีใบอนุญาต
 • ผ่านหรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • สำนักงานใหญ่ (Head Office) – Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

6. Japanese Interpreter  จำนวน 1 อัตรา – ประกาศ 7  มิ.ย.  2560

รายละเอียดงาน  :

 • สนับสนุนผู้ประสานงานชาวญี่ปุ่น
 • จัดการโครงการบรรจุหีบห่อการส่งออกใหม่

คุณสมบัติ  :

 • หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 หรือ N2
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถเดินทางและทำงานในต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • โรงงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา

7. Marketing Officer (IT Marketing) จำนวน 1 อัตรา – ประกาศ 8  พ.ค.  2560

รายละเอียดงาน  :

 • สนับสนุนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติ  :

 • ชายเท่านั้น
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 550)

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • โตโยต้ากรุงเทพ (อาคาร All seasons Place , ถนนวิทยุ)

8. Marketing Officer  จำนวน 2  อัตรา  – ประกาศ  6 พ.ค.  2560

รายละเอียดงาน  :

 • กำหนดเป้าหมายสำหรับส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโต
 • พัฒนาและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยการเลือกแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมายและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดเหล่านั้น
 • ตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นการเลือกป้ายหรือบรรจุภัณฑ์
 • ทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • กำหนดวิธีการกำหนดราคาและกำหนดราคาสินค้าและบริการ
 • พัฒนาแผนการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การขายส่วนบุคคลและการขาย

คุณสมบัติ  :

 • เพศชายหรือหญิง
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการตลาดเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.70
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี, คะแนน TOEIC 550 (ต่ำสุด)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • โตโยต้ากรุงเทพ (อาคาร All seasons Place , ถนนวิทยุ)

9. Receptionist จำนวน 2  อัตรา  – ประกาศ  22 พ.ค.  2560

รายละเอียดงาน  :

 • เข้าร่วมและประสานงานกับผู้เยี่ยมชมของบริษัท
 • สนับสนุนงานฝ่ายทรัพยากรบุคค (HR)

คุณสมบัติ  :

 • หญิงเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักบริการ
 • สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ (สำโรง, สมุทรปราการ) หรือสำนักงาน กรุงเทพ (All seasons Place, Wireless Road)

สถานที่ปฏับัติงาน :

 • โตโยต้ากรุงเทพ (อาคาร All seasons Place , ถนนวิทยุ)

ทุกตำแหน่ง สามารถสมัคร ออนไลน์ได้ที่นี่ครับ : http://www.toyota.co.th/career/

สอบถามข้อมูลและข้อสงสัย :  02-386-1000 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ติดตามข่าวสาร : ข่าวอุตสาหกรรมรถยนต์ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

เขียนและเรียบเรียงโดย : chonburipost.com

Load More Related Articles
Load More By MrAusawinz
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล จะมีอะไรดีไปกว่าการเก็บกระเป๋าแล้วสะกิ…