Home Uncategorized โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด เชื่อมโยง “EEC”

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด เชื่อมโยง “EEC”

6 second read
0
0
1,171

มอเตอร์เวย์ สายนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาและประเทศในกลุ่มอินโดจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 มอเตอร์เวย์สายนี้จะช่วยส่งเสริมโลจิสติกส์ของระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic Corridor)  และนิคมอุตสาหกรรมสมบูรณ์มากขึ้น

ดังนั้นเส้นทางหลวงพิเศษที่มีความสำคัญต่อการขนส่ง EEC ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมนั้น คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุดระยะทาง 32 กม. มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านบาท โดยกรมทางหลวงแบ่ง 13 ตอน เริ่มก่อสร้างปี 2559 ให้แล้วเสร็จในปี 2562 โดยความคืบหน้าก่อสร้างอยู่ที่ 32% (ณ วันที่ 19 พ.ค 2560) 

มอเตอร์เวย์

จัดเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ปี 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน พร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงฐานการผลิตและส่งออกทั้งทางบกและทางน้ำสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อเส้นทางจากช่วง ชลบุรี – พัทยา บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และการก่อสร้างปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตำบลบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 7.856 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ในเขตทางกว้าง 80 เมตร มีทางแยกต่างระดับ ได้แก่ ทางแยกต่างระดับมาบประชัน ทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ ทางแยกต่างระดับบ้านเขาซีโอน

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างเส้นทางพัทยา-มาบตาพุดแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาค เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโครงข่าย ทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก อันจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ภาคธุรกิจของไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก :  thansettakij / มติชนออนไลน์ / supalai.com

 บทความแนะนำ  อุโมงค์พัทยากลาง

Load More Related Articles
Load More By MrAusawinz
Load More In Uncategorized
Comments are closed.

Check Also

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล จะมีอะไรดีไปกว่าการเก็บกระเป๋าแล้วสะกิ…