Home แนวคิดชีวิต ครอบครัว คัมภีร์ร้อยกตัญญูแห่งผู้เฒ่าน้ำใส…..คัดจากหนังสือพระคุณบุพการี

คัมภีร์ร้อยกตัญญูแห่งผู้เฒ่าน้ำใส…..คัดจากหนังสือพระคุณบุพการี

1 min read
0
0
1,703

คัมภีร์ร้อยกตัญญูแห่งผู้เฒ่าน้ำใส

ฟ้าดินให้ ความสำคัญ ในกตัญญู

โปรดจงรู้ กตัญญู นั้นมาก่อน

เพียงหนึ่งคำ กตัญญู ห่วงอาทร

ทั้งครอบครัว แน่นอน เป็นสุขใจ

ผู้มีความ กตัญญู จักก่อเกิด

ให้กำเนิด บุตรกตัญญู ดั่งใจหมาย

บุตรหลานที่ กตัญญู รู้ปลอบใจ

เขาจักได้ ปัญญา บารมี

กตัญญู คือก้าวแรก แห่งคุณงาม

คือหลักแห่ง มนุษยธรรม คือวิถี

บุตรกตัญญู เมื่อลาลับ ดับชีวี

จากโลกนี้ อวตาร เป็นเทพเซียน

แต่บุราณ เหล่าขุนนาง ผู้ซื่อสัตย์

ล้วนเคร่งครัด กตัญญู มากหนักหนา

เหล่าขุนนาง ที่กษัตริย์ คัดขึ้นมา

คัดจากบุตร กตัญญุตา สุจริตธรรม

จงทุ่มเท ลงแรง ทั้งกายใจ

ปฏิบัติใน กตัญญู ต่อแม่พ่อ

กตัญญู แค่เลี้ยงดู พอไหมหนอ

หาใช่พอ แค่อาภรณ์ หรือการกิน

ความสูงส่ง แห่งกตัญญู อยู่ที่ใด

กตัญญู จากใจ อันจริงแท้

กตัญญู ยามท่านสอน ตักเตือนแล

อย่าเอาแต่ คอยโต้เถียง ไม่ฟังคำ

อนาถใจ ชาวโลก หาแจ้งใจ

ความหมายใน กตัญญู หารู้แจ้ง

หากกลับใจ รู้กตัญญู นำสำแดง

เมื่อจิตแฝง กายดับ กลับเมืองแมน

มวลปัจจัย กิจใดใด ไม่ราบรื่น

ใช่เหตุอื่น เพราะว่าไม่ กตัญญู

ไตร่ตรองคิด พินิจ ก็จักรู้

กตัญญู นั้นซาบซึ้ง ถึงเบื้องบน

กตัญญู สูงค่า หาใดเปรียบ

แท้คือความ ราบเรียบ ธรรมดาไซร้

กตัญญู หาใช่แบ่ง ว่าเป็นใคร

ทั้งหญิงชาย ล้วนทำได้ ทัดเทียมกัน

วาสนา และยศถา มาจากไหน

เกิดขึ้นได้ จากกตัญญู คำคำนี้

ฟ้าเบื้องบน โปรดเอ็นดู บุตรผู้มี

กตัญญู บุพการี เป็นพิเศษ

อันว่ามวล มนุษย์ สุดประเสริฐ

สามารถเทิด กตัญญู แม่พ่อไซร้

กตัญญู เคารพท่าน เปรียบว่าได้

เคารพใน ฟ้าเบื้องบน เฉกเช่นกัน

ในวาจา ของบุตร กตัญญู

จักพรั่งพรู กตัญญู เป็นนิจหนา

อันสะใภ้ กตัญญู มีสีหน้า

กตัญญู ทุกครา หน้าเปื้อนยิ้ม

ต่อพ่อแม่ สามี ที่เคียงอยู่

จงปฏิบัติ กตัญญู อย่างเต็มที่

จักได้ชื่อ สรรเสริญ ว่าเมธี

อีกทั้งมี นามกล่าวขาน กตัญญู

ลูกผู้หญิง ได้ชื่อเป็น กุลสตรี

เริ่มต้นที่ กตัญญู รู้ฝึกฝน

พึ่งพาสาม คุณธรรมสี่ ในสากล

อันดับต้น ก็คือ กตัญญู

ในชุมชน คนที่มี กตัญญู

จักได้รับ การเชิดชู และยกย่อง

กตัญญู ในครอบครัว จึงปรองดอง

พี่และน้อง เฒ่าเยาว์วัย ได้ปรีดา

บุตรกตัญญู ยามพบใคร จักเอ่ยคำ

จักโน้มนำ กตัญญู สู่ใครเขา

กตัญญู ฟื้นแบบแผน อันก่อนเก่า

ยกระดับ คนเรา ให้สูงส่ง

บุตรผู้มี กตัญญู ยามยังชนม์

ค่าของคน จึงสูงส่ง มีคุณค่า

แม้วายชนม์ ลาลับ ดับชีวา

นามว่าบุตร กตัญญุตา สืบชั่วนาน

การจัดการ เรื่องราว ทุกสิ่งอย่าง

กตัญญู คือพลัง อันยิ่งใหญ่

กตัญญู จักสามารถ ช่วยดลใจ

สะเทือนให้ ซาบซึ้งได้ ทั่วฟ้าดิน

คัมภีร์ความ กตัญญู เอื้อนเตือนเอ่ย

กตัญญูเผย ให้กตัญญู สู่ชนหนา

กตัญญู ต่อบิดร แลมารดา

กตัญญุตา บรรพชน จงกตัญญู

ที่พ่อแม่ ให้กำเนิด เกิดลูกมา

ก็ด้วยเหตุ กตัญญุตา เป็นที่ตั้ง

หากบุตรที่ กำเนิด รู้เชื่อฟัง

จึงพร้อมทั้ง กตัญญู รู้ในคุณ

เกิดเป็นคน ในชาตินี้ พึงเชิดชู

ปฏิบัติ กตัญญู ต่อพ่อแม่

อนุชน รุ่นหลัง เอาเยี่ยงแล

เป็นแน่แท้ เจริญตาม กตัญญู

แม้นผู้ใด ไม่รู้ ไม่เชิดชู

กตัญญู ต่อพ่อแม่ พระในบ้าน

ไม่กตัญญู เมื่อจนยาก อย่าเอ่ยขาน

โทษว่านั่น เพราะฟ้าท่าน ไม่เมตตา

บุตรกตัญญู มีสีหน้า เป็นเช่นไร

เปี่ยมด้วยไอ แห่งสันติ และโอบอ้อม

เมื่อกตัญญู และปรองดอง อีกนอบน้อม

ทุกคนย่อม ได้ความสุข สำราญใจ

พึงกตัญญู ยามพ่อแม่ ยังชีพอยู่

แต่ไม่รู้ กตัญญู ต่อท่านหนา

รอจนสิ้น บิดร และมารดา

จึงสำนึก กตัญญุตา จะสายเกิน

กตัญญู อยู่ที่ใจ กตัญญู

หาใช่อยู่ ที่รูปลักษณ์ หรือเปลือกนอก

กตัญญู หาใช่อยู่ ที่เอื้อนบอก

ล้วนเปลือกนอก คุณค่าอยู่ ที่กระทำ

บุตรกตัญญู ปรองดอง บ้านเรือนช่อง

คนในบ้าน ทั้งผอง สุขถ้วนหน้า

บุตรกตัญญู หากปกครอง มวลประชา

ประเทศชาติ ราษฎร์ประชา จะร่มเย็น

อันพืชพันธุ์ อุดม สมบูรณ์ผล

ด้วยเหตุดล จากกตัญญู เป็นจุดหมาย

เพียงหนึ่งคำ กตัญญู โลกจักได้

สันติสุข เกิดไซร้ เอกภาพ

กตัญญู มิใช่อยู่ ที่ยศถา

มีฐานะ จนยาก หรือเศรษฐี

แค่เพียงรู้ เข้าใจ บุพการี

กล่าวมานี้ ก็คือบุตร กตัญญู

อันพี่น้อง ปรองดอง สมานฉัน

กล่าวได้นั่น กตัญญู เช่นกันหนา

รู้อดทน รู้ผ่อนปรน รู้สละ

จงนำพา กตัญญู พร้อมสมบูรณ์

กตัญญู มักพบจาก ความทุกข์ยาก

จากลำบาก กตัญญู จึงจริงไซร้

กตัญญู มีใบหน้า ยิ้มละมัย

จงมอบให้ พ่อแม่ เสมอไป

ยามพ่อแม่ อยู่พร้อมหน้า คือโอกาส

ลูกสามารถ กตัญญู ท่านทั้งสอง

หากท่านนั้น ตกพุ่มหม้าย เหงาเศร้าหมอง

ยิ่งจะต้อง กตัญญู ทวีคูณ

จงรีบเร่ง ปฏิบัติ กตัญญู

ขอจงรู้ วันเวลา ผ่านเร็วหนา

กตัญญู คือหน้าที่ บุตรธิดา

อายุขัย เบื้องฟ้า ผู้กำหนด

กตัญญู ยามท่าน นั้นยังอยู่

จึงชื่อว่า กตัญญู แท้จริงหนา

กตัญญู ยามท่าน สิ้นชีวา

ไร้ประโยชน์ ไร้คุณค่า ไร้ความหมาย

นำเอาความ กตัญญู มอบสืบสาน

อยู่ในบ้าน กตัญญู อย่าให้สูญ

คุณสมบัติ แห่งกตัญญู อุ่นละมุน

กตัญญู อบอุ่น ชุ่มชื่นใจ

ดั่งลูกแพะ คุกเข่า ดื่มนมแม่

เพราะลูกแพะ กตัญญู รู้คุณค่า

อีกอีกา ป้อนอาหาร ยามแม่ชรา

เพราะอีกา กตัญญู รู้พระคุณ

แต่หากคน ผู้ได้ชื่อ สัตว์ประเสริฐ

กลับไม่รู้ ทูนเทิด กตัญญู

มิอาจเทียบ เดรัจฉาน น่าอดสู

มิอาจสู้ เดรัจฉาน อนาถใจ

สร้างคุณงาม ความดี ไว้มากมาย

กตัญญู จัดไว้ อันดับต้น

กตัญญู หากเปรียบ ดั่งสายชล

ก็คือต้น คือรากฐาน คือที่มา

ประพฤติงาม เจริญตาม ปวงพุทธะ

กล่าวได้ว่า ได้ปฏิบัติ กตัญญู

เก้าชั้นฟ้า พุทธานุภาพ พาขึ้นสู่

ล้วนอาศัย กตัญญู พาล่วงพ้น

ขอสาธุ เมื่อเอ่ยถึง กตัญญู

โปรดจงรู้ กตัญญู นั้นยิ่งใหญ่

กตัญญู หาได้มี ขอบเขตไม่

อานุภาพ มากมาย กตัญญู

ในคัมภีร์ บทนี้ ที่กล่าวไว้

ไม่หนีไกล จากกตัญญู คำนี้หนา

แม้นละห่าง จากไกล กตัญญุตา

คุณสัมพันธ์ ในโลกา จักวุ่นวาย

มาดแม้นว่า สามารถสวด ได้สิบจบ

เท่าท่องครบ พันคำ กตัญญุตา

แม้นว่าท่อง ได้ร้อยจบ ดังที่ว่า

เท่ากับสวด กตัญญุตา ถึงหมื่นคำ

สวดพันจบ หมื่นจบ อยู่เป็นนิจ

หมั่นสำนึก ระลึกคิด พร่ำสวดหนา

จักช่วยปลด เภทภัย เคราะห์นานา

ด้วยคัมภีร์ ร้อยกตัญญุตา บทนี้เอย

คัดจากหนังสือพระคุณบุพการี : นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By MrAusawinz
Load More In ครอบครัว
Comments are closed.

Check Also

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล

สะกิดแฟนไปเปย์ 5 ที่พักชลบุรีบรรยากาศดีๆ แบบติดทะเล จะมีอะไรดีไปกว่าการเก็บกระเป๋าแล้วสะกิ…